Index of /coursework/IELTS

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[  ]21stCentury.rtf2014-10-24 21:50 2.0K 
[  ]AGiftToAChild.rtf2014-10-24 21:50 2.4K 
[  ]ASubjectToStudy.rtf2014-10-24 21:50 1.8K 
[  ]Advertising.rtf2014-10-24 21:50 5.8K 
[  ]AdvertisingInDifferentCountries.rtf2014-10-24 21:50 1.8K 
[  ]ApartmentOrHouse.rtf2014-10-24 21:50 2.2K 
[  ]AttendingLifePerfomanceIsBetter.rtf2014-10-24 21:50 1.9K 
[  ]BooksAboutRealEvents.rtf2014-10-24 21:50 5.4K 
[  ]BooksAndExperience.rtf2014-10-24 21:50 2.0K 
[  ]BorrowingMoney.rtf2014-10-24 21:50 2.3K 
[  ]BossCharecteristics.rtf2014-10-24 21:50 1.8K 
[  ]BuildingANewUniv.rtf2014-10-24 21:50 2.4K 
[  ]BuildingFactory.rtf2014-10-24 21:50 2.0K 
[  ]BusinessAndProfit.rtf2014-10-24 21:50 2.2K 
[  ]ChangesOrNot.rtf2014-10-24 21:50 2.2K 
[  ]ChildrenAndAgeForStudy.rtf2014-10-24 21:50 5.5K 
[  ]ChildrenAndTV.rtf2014-10-24 21:50 2.5K 
[  ]ChildrenLearnEarly.rtf2014-10-24 21:50 5.2K 
[  ]ClassesToChoose.rtf2014-10-24 21:50 2.3K 
[  ]ClassmatesAndInfluence.rtf2014-10-24 21:50 5.7K 
[  ]Co-Worker.rtf2014-10-24 21:50 2.2K 
[  ]ComediesAndSeriousMovies.rtf2014-10-24 21:50 2.0K 
[  ]ComplainInPersonOrInWriting.rtf2014-10-24 21:50 2.8K 
[  ]Computers.rtf2014-10-24 21:50 2.8K 
[  ]ContributionToSociety.rtf2014-10-24 21:50 5.5K 
[  ]CreationOfHoliday.rtf2014-10-24 21:50 1.9K 
[  ]CustomToAdopt.rtf2014-10-24 21:50 1.8K 
[  ]Dancing.rtf2014-10-24 21:50 1.7K 
[  ]DangerousSports.rtf2014-10-24 21:50 1.7K 
[  ]DecisionsForChildren.rtf2014-10-24 21:50 2.1K 
[  ]EducationForAllPeople.rtf2014-10-24 21:50 2.0K 
[  ]EventsThatMakeAPersonAnAdult.rtf2014-10-24 21:50 2.2K 
[  ]ExperienceForTheFuture.rtf2014-10-24 21:51 1.8K 
[  ]Face-to-faceComunication.rtf2014-10-24 21:51 1.9K 
[  ]FamousPerson'sSalary.rtf2014-10-24 21:51 2.6K 
[  ]FoodPreparationIsEasy.rtf2014-10-24 21:51 2.1K 
[  ]GamesForAdults.rtf2014-10-24 21:51 1.9K 
[  ]GovernmentAndTechnology.rtf2014-10-24 21:51 2.3K 
[  ]GradesEncourageToLearn.rtf2014-10-24 21:51 2.2K 
[  ]GroupsAndOrganizations.rtf2014-10-24 21:51 2.1K 
[  ]GrowUpInCountrySide.rtf2014-10-24 21:51 2.5K 
[  ]HelpFromChildren.rtf2014-10-24 21:51 2.3K 
[  ]HighWaysAndPublicTRansportation.rtf2014-10-24 21:51 2.4K 
[  ]HistoryAndLiterature.rtf2014-10-24 21:51 2.3K 
[  ]Homework.rtf2014-10-24 21:51 2.0K 
[  ]ImportantDecisionAlone.rtf2014-10-24 21:51 1.8K 
[  ]ImportantPlant.rtf2014-10-24 21:51 1.8K 
[  ]ImportantQuilitiesOfSonOrDaugter.rtf2014-10-24 21:51 1.9K 
[  ]ImportantRoom.rtf2014-10-24 21:51 2.1K 
[  ]ImproveComunity.rtf2014-10-24 21:51 2.3K 
[  ]Internet.rtf2014-10-24 21:51 2.1K 
[  ]JobChoice.rtf2014-10-24 21:51 2.1K 
[  ]JudgeAPerson.rtf2014-10-24 21:51 2.3K 
[  ]KindsOfTransportation.rtf2014-10-24 21:51 2.3K 
[  ]LandOrIndustry.rtf2014-10-24 21:51 2.6K 
[  ]LargeAndSmallCompanies.rtf2014-10-24 21:51 2.0K 
[  ]LearnFromMovies.rtf2014-10-24 21:51 2.4K 
[  ]LearningAboutThePast.rtf2014-10-24 21:51 2.3K 
[  ]LearningThroughOwnExp.rtf2014-10-24 21:51 2.6K 
[  ]LibrariesAndSport.rtf2014-10-24 21:51 2.6K 
[  ]LongOrShortVacations.rtf2014-10-24 21:51 2.6K 
[  ]ModernTechCreatesSingleCulture.rtf2014-10-24 21:51 2.1K 
[  ]MoviesAndInfluence.rtf2014-10-24 21:51 2.0K 
[  ]Music.rtf2014-10-24 21:51 2.0K 
[  ]My-IELTS-Task-2-essays-for-upload.doc2009-06-17 12:17 36K 
[  ]Neighbors.rtf2014-10-24 21:51 1.9K 
[  ]NeverJudgeAPerson.rtf2014-10-24 21:51 2.0K 
[  ]NewAndOldGeneration.rtf2014-10-24 21:51 2.2K 
[  ]NewResearchCenter.rtf2014-10-24 21:51 2.3K 
[  ]OneDayInYourCountry.rtf2014-10-24 21:51 1.9K 
[  ]OuterSpaceOrBasicNeeds.rtf2014-10-24 21:51 2.3K 
[  ]OwnerOrEmployee.rtf2014-10-24 21:52 1.9K 
[  ]ParentsAreTheBestTeachers.rtf2014-10-24 21:52 2.5K 
[  ]PeopleAndCustoms.rtf2014-10-24 21:52 2.1K 
[  ]PeopleAreLivingLongerNow.rtf2014-10-24 21:52 1.6K 
[  ]PeopleAreNeverSatisfied.rtf2014-10-24 21:52 2.1K 
[  ]PeopleCanLearnBetterByThemSelves.rtf2014-10-24 21:52 2.2K 
[  ]PeopleHiredForEntireLife.rtf2014-10-24 21:52 2.2K 
[  ]PeopleLearnInDifferentWays.rtf2014-10-24 21:52 2.4K 
[  ]PeoplePreferToEat.rtf2014-10-24 21:52 2.6K 
[  ]PlaningOrNotYourActivities.rtf2014-10-24 21:52 2.7K 
[  ]PlayingAGameIsOnlyFunWhenYouWin.rtf2014-10-24 21:52 2.1K 
[  ]PreserveAnimals.rtf2014-10-24 21:52 2.4K 
[  ]PreserveOldBuildings.rtf2014-10-24 21:52 2.0K 
[  ]ProblemsInANewSchool.rtf2014-10-24 21:52 2.7K 
[  ]Progress.rtf2014-10-24 21:52 1.5K 
[  ]QualitiesOfRoommate.rtf2014-10-24 21:52 2.2K 
[  ]QuestionForFamousPerson.rtf2014-10-24 21:52 2.1K 
[  ]ReadingFictionIsMoreEnjoyable.rtf2014-10-24 21:52 2.4K 
[  ]RelationshipsWithPets.rtf2014-10-24 21:52 2.4K 
[  ]SavingLandForAnimals.rtf2014-10-24 21:52 1.7K 
[  ]SeparateSchollsForBoysAndGirls.rtf2014-10-24 21:52 2.2K 
[  ]ShoolUniform.rtf2014-10-24 21:52 2.1K 
[  ]SkillsToSucceed.rtf2014-10-24 21:52 1.7K 
[  ]Smokers.rtf2014-10-24 21:52 2.5K 
[  ]StatueOfAFamousPerson.rtf2014-10-24 21:52 1.8K 
[  ]StudentsAndJob.rtf2014-10-24 21:52 1.9K 
[  ]StudentsAttendingClasses.rtf2014-10-24 21:52 2.3K 
[  ]StudentsLiveInDomOrAppt.rtf2014-10-24 21:52 2.2K 
[  ]StudyArtAndMusic.rtf2014-10-24 21:52 2.3K 
[  ]SuccessAndMoney.rtf2014-10-24 21:52 2.1K 
[  ]SuccessRiskOrPlaning.rtf2014-10-24 21:52 1.8K 
[  ]SupportTheArtOrEnvironment.rtf2014-10-24 21:52 2.2K 
[  ]TVDestroyedCommunication.rtf2014-10-24 21:52 2.8K 
[  ]TeachersAvaluation.rtf2014-10-24 21:52 1.9K 
[  ]TeachersSalary.rtf2014-10-24 21:52 2.0K 
[  ]TheAbilityToRead.rtf2014-10-24 21:52 2.4K 
[  ]TheMostBeneficialDiscovery.rtf2014-10-24 21:52 1.7K 
[  ]TheatreInMyCommunity.rtf2014-10-24 21:52 2.1K 
[  ]ThingsYouDoNotEnjoy.rtf2014-10-24 21:52 5.9K 
[  ]TransportationVehicle.rtf2014-10-24 21:52 2.2K 
[  ]TravelInAGroup.rtf2014-10-24 21:52 1.9K 
[  ]TravelWithACompanion.rtf2014-10-24 21:52 1.9K 
[  ]TryNewThingsOrDoOld.rtf2014-10-24 21:52 1.8K 
[  ]TwoOrMoreFriends.rtf2014-10-24 21:52 2.3K 
[  ]UniversitiesRequireManySubjects.rtf2014-10-24 21:52 1.8K 
[  ]VisitAForeignCountry.rtf2014-10-24 21:52 2.2K 
[  ]WhatILikeAndDoNotLikeAboutMyCity.rtf2014-10-24 21:52 1.9K 
[  ]WhyPeopleGoToCollege.rtf2014-10-24 21:52 2.0K 
[  ]WhyPeopleMove .rtf2014-10-24 21:52 3.0K 
[  ]WhyPeopleWork.rtf2014-10-24 21:52 1.7K 
[  ]WhyWeRememberSpecialGifts.rtf2014-10-24 21:52 2.0K 
[  ]WithTheHelpOfTechStudentsLearnMore.rtf2014-10-24 21:52 2.7K 
[  ]YoungPeopleCanTeachOlderPeople.rtf2014-10-24 21:52 2.1K 
[  ]Zoo.rtf2014-10-24 21:52 2.2K 
[  ]interview_question_for_ielts.DOC2014-10-24 21:51 23K 
[TXT]pastpapers.html2015-04-20 12:32 209K