Index of /coursework/IELTS

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[TXT]21stCentury.rtf2014-10-24 21:50 2.0K 
[TXT]AGiftToAChild.rtf2014-10-24 21:50 2.4K 
[TXT]ASubjectToStudy.rtf2014-10-24 21:50 1.8K 
[TXT]Advertising.rtf2014-10-24 21:50 5.8K 
[TXT]AdvertisingInDifferentCountries.rtf2014-10-24 21:50 1.8K 
[TXT]ApartmentOrHouse.rtf2014-10-24 21:50 2.2K 
[TXT]AttendingLifePerfomanceIsBetter.rtf2014-10-24 21:50 1.9K 
[TXT]BooksAboutRealEvents.rtf2014-10-24 21:50 5.4K 
[TXT]BooksAndExperience.rtf2014-10-24 21:50 2.0K 
[TXT]BorrowingMoney.rtf2014-10-24 21:50 2.3K 
[TXT]BossCharecteristics.rtf2014-10-24 21:50 1.8K 
[TXT]BuildingANewUniv.rtf2014-10-24 21:50 2.4K 
[TXT]BuildingFactory.rtf2014-10-24 21:50 2.0K 
[TXT]BusinessAndProfit.rtf2014-10-24 21:50 2.2K 
[TXT]ChangesOrNot.rtf2014-10-24 21:50 2.2K 
[TXT]ChildrenAndAgeForStudy.rtf2014-10-24 21:50 5.5K 
[TXT]ChildrenAndTV.rtf2014-10-24 21:50 2.5K 
[TXT]ChildrenLearnEarly.rtf2014-10-24 21:50 5.2K 
[TXT]ClassesToChoose.rtf2014-10-24 21:50 2.3K 
[TXT]ClassmatesAndInfluence.rtf2014-10-24 21:50 5.7K 
[TXT]Co-Worker.rtf2014-10-24 21:50 2.2K 
[TXT]ComediesAndSeriousMovies.rtf2014-10-24 21:50 2.0K 
[TXT]ComplainInPersonOrInWriting.rtf2014-10-24 21:50 2.8K 
[TXT]Computers.rtf2014-10-24 21:50 2.8K 
[TXT]ContributionToSociety.rtf2014-10-24 21:50 5.5K 
[TXT]CreationOfHoliday.rtf2014-10-24 21:50 1.9K 
[TXT]CustomToAdopt.rtf2014-10-24 21:50 1.8K 
[TXT]Dancing.rtf2014-10-24 21:50 1.7K 
[TXT]DangerousSports.rtf2014-10-24 21:50 1.7K 
[TXT]DecisionsForChildren.rtf2014-10-24 21:50 2.1K 
[TXT]EducationForAllPeople.rtf2014-10-24 21:50 2.0K 
[TXT]EventsThatMakeAPersonAnAdult.rtf2014-10-24 21:50 2.2K 
[TXT]ExperienceForTheFuture.rtf2014-10-24 21:51 1.8K 
[TXT]Face-to-faceComunication.rtf2014-10-24 21:51 1.9K 
[TXT]FamousPerson'sSalary.rtf2014-10-24 21:51 2.6K 
[TXT]FoodPreparationIsEasy.rtf2014-10-24 21:51 2.1K 
[TXT]GamesForAdults.rtf2014-10-24 21:51 1.9K 
[TXT]GovernmentAndTechnology.rtf2014-10-24 21:51 2.3K 
[TXT]GradesEncourageToLearn.rtf2014-10-24 21:51 2.2K 
[TXT]GroupsAndOrganizations.rtf2014-10-24 21:51 2.1K 
[TXT]GrowUpInCountrySide.rtf2014-10-24 21:51 2.5K 
[TXT]HelpFromChildren.rtf2014-10-24 21:51 2.3K 
[TXT]HighWaysAndPublicTRansportation.rtf2014-10-24 21:51 2.4K 
[TXT]HistoryAndLiterature.rtf2014-10-24 21:51 2.3K 
[TXT]Homework.rtf2014-10-24 21:51 2.0K 
[TXT]ImportantDecisionAlone.rtf2014-10-24 21:51 1.8K 
[TXT]ImportantPlant.rtf2014-10-24 21:51 1.8K 
[TXT]ImportantQuilitiesOfSonOrDaugter.rtf2014-10-24 21:51 1.9K 
[TXT]ImportantRoom.rtf2014-10-24 21:51 2.1K 
[TXT]ImproveComunity.rtf2014-10-24 21:51 2.3K 
[TXT]Internet.rtf2014-10-24 21:51 2.1K 
[TXT]JobChoice.rtf2014-10-24 21:51 2.1K 
[TXT]JudgeAPerson.rtf2014-10-24 21:51 2.3K 
[TXT]KindsOfTransportation.rtf2014-10-24 21:51 2.3K 
[TXT]LandOrIndustry.rtf2014-10-24 21:51 2.6K 
[TXT]LargeAndSmallCompanies.rtf2014-10-24 21:51 2.0K 
[TXT]LearnFromMovies.rtf2014-10-24 21:51 2.4K 
[TXT]LearningAboutThePast.rtf2014-10-24 21:51 2.3K 
[TXT]LearningThroughOwnExp.rtf2014-10-24 21:51 2.6K 
[TXT]LibrariesAndSport.rtf2014-10-24 21:51 2.6K 
[TXT]LongOrShortVacations.rtf2014-10-24 21:51 2.6K 
[TXT]ModernTechCreatesSingleCulture.rtf2014-10-24 21:51 2.1K 
[TXT]MoviesAndInfluence.rtf2014-10-24 21:51 2.0K 
[TXT]Music.rtf2014-10-24 21:51 2.0K 
[   ]My-IELTS-Task-2-essays-for-upload.doc2009-06-17 12:17 36K 
[TXT]Neighbors.rtf2014-10-24 21:51 1.9K 
[TXT]NeverJudgeAPerson.rtf2014-10-24 21:51 2.0K 
[TXT]NewAndOldGeneration.rtf2014-10-24 21:51 2.2K 
[TXT]NewResearchCenter.rtf2014-10-24 21:51 2.3K 
[TXT]OneDayInYourCountry.rtf2014-10-24 21:51 1.9K 
[TXT]OuterSpaceOrBasicNeeds.rtf2014-10-24 21:51 2.3K 
[TXT]OwnerOrEmployee.rtf2014-10-24 21:52 1.9K 
[TXT]ParentsAreTheBestTeachers.rtf2014-10-24 21:52 2.5K 
[TXT]PeopleAndCustoms.rtf2014-10-24 21:52 2.1K 
[TXT]PeopleAreLivingLongerNow.rtf2014-10-24 21:52 1.6K 
[TXT]PeopleAreNeverSatisfied.rtf2014-10-24 21:52 2.1K 
[TXT]PeopleCanLearnBetterByThemSelves.rtf2014-10-24 21:52 2.2K 
[TXT]PeopleHiredForEntireLife.rtf2014-10-24 21:52 2.2K 
[TXT]PeopleLearnInDifferentWays.rtf2014-10-24 21:52 2.4K 
[TXT]PeoplePreferToEat.rtf2014-10-24 21:52 2.6K 
[TXT]PlaningOrNotYourActivities.rtf2014-10-24 21:52 2.7K 
[TXT]PlayingAGameIsOnlyFunWhenYouWin.rtf2014-10-24 21:52 2.1K 
[TXT]PreserveAnimals.rtf2014-10-24 21:52 2.4K 
[TXT]PreserveOldBuildings.rtf2014-10-24 21:52 2.0K 
[TXT]ProblemsInANewSchool.rtf2014-10-24 21:52 2.7K 
[TXT]Progress.rtf2014-10-24 21:52 1.5K 
[TXT]QualitiesOfRoommate.rtf2014-10-24 21:52 2.2K 
[TXT]QuestionForFamousPerson.rtf2014-10-24 21:52 2.1K 
[TXT]ReadingFictionIsMoreEnjoyable.rtf2014-10-24 21:52 2.4K 
[TXT]RelationshipsWithPets.rtf2014-10-24 21:52 2.4K 
[TXT]SavingLandForAnimals.rtf2014-10-24 21:52 1.7K 
[TXT]SeparateSchollsForBoysAndGirls.rtf2014-10-24 21:52 2.2K 
[TXT]ShoolUniform.rtf2014-10-24 21:52 2.1K 
[TXT]SkillsToSucceed.rtf2014-10-24 21:52 1.7K 
[TXT]Smokers.rtf2014-10-24 21:52 2.5K 
[TXT]StatueOfAFamousPerson.rtf2014-10-24 21:52 1.8K 
[TXT]StudentsAndJob.rtf2014-10-24 21:52 1.9K 
[TXT]StudentsAttendingClasses.rtf2014-10-24 21:52 2.3K 
[TXT]StudentsLiveInDomOrAppt.rtf2014-10-24 21:52 2.2K 
[TXT]StudyArtAndMusic.rtf2014-10-24 21:52 2.3K 
[TXT]SuccessAndMoney.rtf2014-10-24 21:52 2.1K 
[TXT]SuccessRiskOrPlaning.rtf2014-10-24 21:52 1.8K 
[TXT]SupportTheArtOrEnvironment.rtf2014-10-24 21:52 2.2K 
[TXT]TVDestroyedCommunication.rtf2014-10-24 21:52 2.8K 
[TXT]TeachersAvaluation.rtf2014-10-24 21:52 1.9K 
[TXT]TeachersSalary.rtf2014-10-24 21:52 2.0K 
[TXT]TheAbilityToRead.rtf2014-10-24 21:52 2.4K 
[TXT]TheMostBeneficialDiscovery.rtf2014-10-24 21:52 1.7K 
[TXT]TheatreInMyCommunity.rtf2014-10-24 21:52 2.1K 
[TXT]ThingsYouDoNotEnjoy.rtf2014-10-24 21:52 5.9K 
[TXT]TransportationVehicle.rtf2014-10-24 21:52 2.2K 
[TXT]TravelInAGroup.rtf2014-10-24 21:52 1.9K 
[TXT]TravelWithACompanion.rtf2014-10-24 21:52 1.9K 
[TXT]TryNewThingsOrDoOld.rtf2014-10-24 21:52 1.8K 
[TXT]TwoOrMoreFriends.rtf2014-10-24 21:52 2.3K 
[TXT]UniversitiesRequireManySubjects.rtf2014-10-24 21:52 1.8K 
[TXT]VisitAForeignCountry.rtf2014-10-24 21:52 2.2K 
[TXT]WhatILikeAndDoNotLikeAboutMyCity.rtf2014-10-24 21:52 1.9K 
[TXT]WhyPeopleGoToCollege.rtf2014-10-24 21:52 2.0K 
[TXT]WhyPeopleMove .rtf2014-10-24 21:52 3.0K 
[TXT]WhyPeopleWork.rtf2014-10-24 21:52 1.7K 
[TXT]WhyWeRememberSpecialGifts.rtf2014-10-24 21:52 2.0K 
[TXT]WithTheHelpOfTechStudentsLearnMore.rtf2014-10-24 21:52 2.7K 
[TXT]YoungPeopleCanTeachOlderPeople.rtf2014-10-24 21:52 2.1K 
[TXT]Zoo.rtf2014-10-24 21:52 2.2K 
[   ]interview_question_for_ielts.DOC2014-10-24 21:51 23K 
[TXT]pastpapers.html2015-04-20 12:32 209K